Inovační vouchery hl. m. Prahy

V rámci projektu Inovačních voucherů, financovaných z rozpočtu hl. m. Prahy, spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou na realizaci standardizace a optimalizace postupů a procesů pro biologický monitoring bezobratlých a drobných obratlovců maloplošných území.

Řešitelský tým zpracovává zprávu s doporučeními v oblasti biomonitoringu bezobratlých živočichů a drobných obratlovců. Součástí práce je optimalizace a standardizace odchytových metod a postupů pro biologické hodnocení lokalit. Během výzkumu dochází k testování několika nových metod získávání živočichů, které mohou být později využity jako standard např. pro srovnávání jednotlivých lokalit. Součástí výstupů je příprava a zpracování podkladů nových postupů a technických řešení v oblasti biomonitoringu pro případnou registraci u Patentového Úřadu ČR (formou užitného vzoru, prototypu, případně metodiky apod.).